Özalp Ekinci Foto

Özalp Ekinci

Türkiye-Mersin

Dr. Ekinci’nin uluslararası dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Doçent Dr. Özalp Ekinci, 2002 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden mezun oldu. 2008 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamladı.

Dr Ekinci 2006 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik ve Gelişimsel Nöroloji kliniğinde klinik ve araştırma çalışmalarında bulundu. Temel araştırma ilgi alanları çocuklarda uyku bozuklukları, otizm spektrum bozukluklarında epilepsi, çocuk ve ergenlerde müzik tercihi ve psikiyatrik bozukluklar ile ilişkisi ve internet kullanımının ergenlerde ruh sağlığına etkileridir.

Dr. Ekinci’nin uluslararası dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır ve uluslararası bilimsel dergilerde hakemlik yapmaktadır. Dr Özalp Ekinci Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda öğretim üyesidir. 2013 yılında Doçentlik ünvanı almıştır.

Bookmark and Share